Facebook och att inse när man har fel.

Till all information du läser eller allt du tror på kan du ställa dig följande fråga: ”Är det här faktiskt sant eller vill jag bara att det ska vara sant”?
Med stor sannolikhet har du en felaktig eller onyanserad bild av verkligheten. Det är obekvämt att tänka att en verklighet som inte passar din nuvarande filosofi är sann.

Är det fel att äta djur? Orsakar jag värmeböljan? Är Stefan Löven en bra ledare? Är det fel med kapitalism?

Desto obekvämare du blir till en frågeställning, desto mer det ”triggar” dig, desto mer det gör dig irriterad, får dig att bli defensiv eller påverkar dig… desto större sannolikhet att du inte tänker rationellt på ämnet i fråga.
Med störst sannolikhet omringar du dig av personer som tycker som du, som tänker som du och som agerar som du. Trevligt i teorin, att alltid känna sig bekväm, men i praktiken utsätts du inte för andra tankegångar vilket kommer visa sig vara ödesdigert som investerare.
Avfärda inte människors åsikter bara för att de skiljer sig från dina egna.  Det är dessa människor du bör lyssna mest på eftersom de har en helt annan världsåskådning än vad du har. Du kommer utan tvekan påverkas och lära sig mer av dessa människor än de som redan fyller upp din egna ekokammare.

Professor Tyler Cowen sa det bäst ”Learn how to learn from those who offend you”.

Förra veckan kom Facebook ut med sin Q2 rapport. Vi vet alla vad som hände. Aktien rasade 20% i det största enskilda tappet i amerikansk börshistoria.

Varför rasade det? Total ad revenue föll kort om konsensus för första gången någonsin! Med en hel procent. Det är dock inte första gången man missar på Total Revenues, men oavsett är det viktigt att ta i beaktning.

Direkt ser man tweets om att Facebooks tid är över. Det är ett nytt narrativ nu och tiderna för sociala medier är passé. Detta bekräftas sedan genom att Twitter också presterat under förväntan och troligtvis kommer även Snapchat göra det.

Har dom rätt?

Det man måste tänka på är att alla drivs av sitt egna narrativ, inklusive jag och Niklas. Man vill ha rätt. Det är rent sagt onaturligt att vilja ha fel.
När man ser så här starka rörelser i en aktie under en dag så måste man vara medveten kring olika bias, tankemönster, som influerar hur vi tänker och hur vi agerar. När en aktie börjar falla så kommer flock instinkten slå in och investerares beteende kommer påverkas av beslut tagna av den stora massan oavsett om besluten är rationella eller inte.
Det är svårt för individer att särskilja sig från massan och vi kommer starkt att påverkas av vad andra tänker och tror – som i sin tur påverkas av hur andra tänker och tror. Vi vill anpassa oss till gruppen, vi vill inte vara utbölingar. Vi ställer oss frågan ”Har jag missat något… eller har dom andra fel?”

Här är det otroligt viktigt att ha en bred källa med nyheter eller åsikter så att man inte riskerar att hamna i en ekokammare. Ett exempel är hur facebook diskuteras på amerikanska FinTwitt och svenska FinTwitt där jag upplever att det förstnämnda är väldigt negativa och det senare är relativt positiva till företaget. Följer man bara ena sidan så kan man få för sig att alla tycker på ett sätt.
Den spridda skuren av åsikter har utan tvekan med hur man själv interagerar med produkten. I Sverige utnyttjas Messenger flitigt och det är något jag ser i min egen umgängeskrets, jag ser hur Whatsapp används av alla jag stöter på i Spanien och Frankrike samt att nästintill alla jag känner har Instagram. Det som är viktigt att förstå här är att det är helt anekdotiskt. Amerikanarna som är negativa till FB har troligtvis en helt annan verklighet som färgar deras syn på bolaget. Sanningen är att ingen av oss har fel, men ingen av oss har rätt heller. Det är därför jag inte är särskilt glad i ”Lynchningar”. Du hamnar lätt i en spiral där du bekräftar det du redan tror på.

Det som verkligen fick Facebook att falla var dock inte att de missade konsensus för omsättning, utan snarare ledningens guidning om avtagande omsättningstillväxt i ”the high single digits” under Q3/Q4 vilket främst kommer drivas av FX, en övergång mot andra typer av monetärisering t.ex. via stories samt påverkan från nya dataregleringslagar (Hej GDPR). Eftersom Stories har lägre rates så påverkar det självklart overall price per ad. Rör man sig bort från reklam i feeden så påverkar det självklart även impressions från feeden. Inget konstigt där.

Min tanke är att detta snarare är positivt än negativt. Reklam via feeden har länge varit omdiskuterat och övertid så lär fler röra sig (eller inte) från den rena facebook flödet mot Messenger, Instagram och Whatsapp. Det gäller att börja monetärisera dessa förr snarare än senare. Själv räknar jag med att vi kommer se omsättningstillväxt om +35% i Q3 ’18 och +30% i Q4 ’18. Ledningen har historiskt sett varit konservativa, men självklart kan det komma in lägre. Time will tell helt enkelt.

Jag är positiv till andra utvecklingar i företaget. DAU och MAU växte 11% YoY och 2% QoQ, flat i USA/Kanada medan det i EMEA minskade med 3m QoQ till 279m. Detta borde inte komma som en överraskning då det är i linje med ledningens kommentarer förra kvartalet.
Advertising ARPU, Average revenue per user, hamnade på 27% YoY. ARPU och ökad DAU/MAU pekar mot fortsatt tillväxt i Asien, något som man ofta förbiser när man pratar om Facebook. Det är enkelt att fokusera på USA och Europa men helt glömma bort att det viktigaste landet för t.ex. WhatsApp är Indien där de även är marknadsledare. Att FB fokuserar allt mer på mobilt kommer nog inte som en överraskning och 91% av ad sales kom i Q2 från mobile ad revenue som växte 50% YoY.

Det jag är mest orolig för är den stora mängden nyanställningar som FB gjort i ett försök att styra upp plattformen med hårdare kontroller för bl.a. fake news. Det fria kassaflödet minskade YoY med 27%. Låg sannolikhet att det fortsätter minska, men det är en av posterna som måste hållas koll på framöver. Aktieägarvärdet kan lätt sippra ut mellan fingrarna där.

Flockmentaliteten kan vara fantastiskt eftersom det tenderar att dra marknaden mot extremer, både upp såväl som ned. Du som retailinvesterare har fördelar som många institutionella investerare inte har: En längre tidshorisont och inga investerare som ringer upp dig och undrar varför du äger en aktie som backat 20%. Du kan alltså agera contrarian och utnyttja marknadens extremer till din fördel.
Med det sagt finns det ingen mening att köpa bara för att köpa. Gör om din analys och var beredd på att ändra åsikt om det visar sig att du har fel. Som George Soros säger så är det en ”Point of Pride” att kunna rätta till sina fel eftersom det visar att man faktiskt lär sig.

Efter Q2 så ser man en flora av hindsight bias som snabbt övergår till confirmation bias på Twitter. De som tidigare varit bearish till Facebook är snabba på att peka ut hur självklart resultaten var efter Cambridge Analytica.

Samtidigt så var det relativt få av dessa personer som verkar ha agerat på det ”självklara”. Alltså ingen ”skin in the game” som Taleb skulle sagt. Det är lätt att i efterhand säga att du hade rätt, men om du inte agerat på det lurar du bara dig själv. I själva verket hade du ingen aning. Viktigt här är också att tänka på att om Q2 sett annorlunda ut så hade de som varit bullish till FB, jag inklusive, troligtvis lurat oss själva att det var självklart i efterhand. Hindsight bias i sitt esse.

Confirmation bias kan allt som oftast leda till overconfidence bias. Vad leder hög självsäkerhet till? Jo, det leder till optimism och allt för ofta leder det till för hög optimism.
Hög optimism har en tendens att leda till snabba köp med lite due dilligence vilket i sin tur leder till en farlig cykel där man köper när man känner sig säker och säljer när man är rädd. Funkar fantastiskt när börsen går åt ett håll (upp) men kommer troligtvis straffa sig i det långa loppet. Du tar per definition högre risk till lägre avkastning eftersom du kommer underskatta risken du tar, överskatta potentiell belöning och tradea i överflöd. Till följd får du ofta en ogenomtänkt portfölj som är dåligt diversifierad.

Hög optimism såg vi möjligen innan Q2 då marknaden köpte upp FB trots att ledningen varnat för bl.a. GDPRs effekter redan i Q1. Å andra sidan så kan inte jag sitta här och prata om att FB var överköpt när jag inte själv agerade på det. Inte mycket skin in the game där. Det märks att de senaste årens börsklimat där techaktier gång på gång överpresterar har påverkat hur man resonerar.

Jag är optimistisk (kanske för optimistisk till facebook). Jag förstår inte varför Nordamerika och Europa inte skulle gå mot samma håll som Kina och deras superappar som WeChat. Möjligtvis att vi reglerar bort den möjligheten i framtiden men fram till dess så tror jag att Facebook med sina 2.5 miljarder användare spritt över alla sina plattformar ligger i framkant. Detta är något vi börjat se när facebook doppat fötterna med betatestning av betalfunktioner i WhatsApp för Indiens ~200m användare. Spännande.

Däremot gäller det att inte snöa in sig allt för mycket på om jag har rätt eller om jag har fel. Kortsiktigt har nog marknaden rätt, det kan bli tufft i USA och Europa för FB och de måste lyckas att monetärisera sina nya kanaler. Däremot tror jag att världen fortfarande är allt för fokuserad på väst och blickar inte på utvecklingen i öst.

Jag fortsätter att följa de som är negativa till FB. Även om jag kan skrika att ”de inte förstår grejjen” kanske de till slut kommer med något som helt får mig att ändra tankegång. Och då kommer jag vara glad att jag inte snöade in mig i mitt egna ekosystem.

Fabian


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.